Ngày 22 tháng 9 năm 1925

☀ Thứ Ba
22
🌙 Tháng Tám
5
Năm Ất Sửu
Tiết Bạch Lộ
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Dậu
Tháng Ất Dậu
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm