Ngày 24 tháng 11 năm 1955

☀ Thứ Năm
24
🌙 Tháng Mười
11
Năm Ất Mùi
Tiết Tiểu Tuyết
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Sửu
Tháng Đinh Hợi
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm