Ngày 25 tháng 11 năm 1955

☀ Thứ Sáu
25
🌙 Tháng Mười
12
Năm Ất Mùi
Tiết Tiểu Tuyết
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Dần
Tháng Đinh Hợi
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm