Ngày 24 tháng 2 năm 1933

☀ Thứ Sáu
24
🌙 Tháng Hai
1
Năm Quý Dậu
Tiết Vũ Thủy
Giờ Mậu Tí
Ngày Tân Dậu
Tháng Ất Mão
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm