Ngày 25 tháng 2 năm 1933

☀ Thứ Bảy
25
🌙 Tháng Hai
2
Năm Quý Dậu
Tiết Vũ Thủy
Giờ Canh Tí
Ngày Nhâm Tuất
Tháng Ất Mão
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm