Ngày 24 tháng 3 năm 1928

☀ Thứ Bảy
24
🌙 Tháng Hai (nhuận)
3
Năm Mậu Thìn
Tiết Xuân Phân
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Hợi
Tháng Ất Mão nhuận (nhuận)
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm