Ngày 25 tháng 3 năm 1928

☀ Chủ Nhật
25
🌙 Tháng Hai (nhuận)
4
Năm Mậu Thìn
Tiết Xuân Phân
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Tí
Tháng Ất Mão nhuận (nhuận)
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm