Ngày 24 tháng 4 năm 1926

☀ Thứ Bảy
24
🌙 Tháng Ba
13
Năm Bính Dần
Tiết Cốc Vũ
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Mùi
Tháng Nhâm Thìn
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm