Ngày 25 tháng 4 năm 1926

☀ Chủ Nhật
25
🌙 Tháng Ba
14
Năm Bính Dần
Tiết Cốc Vũ
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Thân
Tháng Nhâm Thìn
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm