Ngày 24 tháng 5 năm 2010

☀ Thứ Hai
24
🌙 Tháng Tư
11
Năm Canh Dần
Tiết Tiểu Mãn
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Tuất
Tháng Tân Tỵ
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm