Ngày 25 tháng 5 năm 2010

☀ Thứ Ba
25
🌙 Tháng Tư
12
Năm Canh Dần
Tiết Tiểu Mãn
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Hợi
Tháng Tân Tỵ
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm