Ngày 24 tháng 6 năm 1933

☀ Thứ Bảy
24
🌙 Tháng Năm (nhuận)
2
Năm Quý Dậu
Tiết Hạ Chí
Giờ Mậu Tí
Ngày Tân Dậu
Tháng Mậu Ngọ nhuận (nhuận)
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm