Ngày 25 tháng 6 năm 1933

☀ Chủ Nhật
25
🌙 Tháng Năm (nhuận)
3
Năm Quý Dậu
Tiết Hạ Chí
Giờ Canh Tí
Ngày Nhâm Tuất
Tháng Mậu Ngọ nhuận (nhuận)
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm