Ngày 24 tháng 7 năm 1933

☀ Thứ Hai
24
🌙 Tháng Sáu
2
Năm Quý Dậu
Tiết Đại Thử
Giờ Mậu Tí
Ngày Tân Mão
Tháng Kỷ Mùi
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm