Ngày 25 tháng 7 năm 1933

☀ Thứ Ba
25
🌙 Tháng Sáu
3
Năm Quý Dậu
Tiết Đại Thử
Giờ Canh Tí
Ngày Nhâm Thìn
Tháng Kỷ Mùi
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm