Ngày 24 tháng 8 năm 1929

☀ Thứ Bảy
24
🌙 Tháng Bảy
20
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Xử Thử
Giờ Mậu Tí
Ngày Tân Sửu
Tháng Nhâm Thân
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm