Ngày 24 tháng 9 năm 1955

☀ Thứ Bảy
24
🌙 Tháng Tám
9
Năm Ất Mùi
Tiết Thu Phân
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Tí
Tháng Ất Dậu
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm