Ngày 25 tháng 9 năm 1955

☀ Chủ Nhật
25
🌙 Tháng Tám
10
Năm Ất Mùi
Tiết Thu Phân
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Sửu
Tháng Ất Dậu
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm