Ngày 25 tháng 10 năm 1926

☀ Thứ Hai
25
🌙 Tháng Chín
19
Năm Bính Dần
Tiết Sương Giáng
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Hợi
Tháng Mậu Tuất
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm