Ngày 26 tháng 10 năm 1926

☀ Thứ Ba
26
🌙 Tháng Chín
20
Năm Bính Dần
Tiết Sương Giáng
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Tí
Tháng Mậu Tuất
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm