Ngày 25 tháng 10 năm 1928

☀ Thứ Năm
25
🌙 Tháng Chín
13
Năm Mậu Thìn
Tiết Sương Giáng
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Tuất
Tháng Nhâm Tuất
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm