Ngày 26 tháng 10 năm 1928

☀ Thứ Sáu
26
🌙 Tháng Chín
14
Năm Mậu Thìn
Tiết Sương Giáng
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Hợi
Tháng Nhâm Tuất
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm