Ngày 25 tháng 11 năm 1926

☀ Thứ Năm
25
🌙 Tháng Mười
21
Năm Bính Dần
Tiết Tiểu Tuyết
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Ngọ
Tháng Kỷ Hợi
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm