Ngày 26 tháng 11 năm 1926

☀ Thứ Sáu
26
🌙 Tháng Mười
22
Năm Bính Dần
Tiết Tiểu Tuyết
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Mùi
Tháng Kỷ Hợi
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm