Ngày 25 tháng 2 năm 1926

☀ Thứ Năm
25
🌙 Tháng Giêng
13
Năm Bính Dần
Tiết Vũ Thủy
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Dậu
Tháng Canh Dần
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm