Ngày 24 tháng 2 năm 1926

☀ Thứ Tư
24
🌙 Tháng Giêng
12
Năm Bính Dần
Tiết Vũ Thủy
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Thân
Tháng Canh Dần
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm