Ngày 25 tháng 2 năm 1929

☀ Thứ Hai
25
🌙 Tháng Giêng
16
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Vũ Thủy
Giờ Mậu Tí
Ngày Tân Sửu
Tháng Bính Dần
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm