Ngày 26 tháng 2 năm 1929

☀ Thứ Ba
26
🌙 Tháng Giêng
17
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Vũ Thủy
Giờ Canh Tí
Ngày Nhâm Dần
Tháng Bính Dần
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm