Ngày 25 tháng 2 năm 1958

☀ Thứ Ba
25
🌙 Tháng Giêng
8
Năm Mậu Tuất
Tiết Vũ Thủy
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Dậu
Tháng Giáp Dần
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm