Ngày 26 tháng 2 năm 1958

☀ Thứ Tư
26
🌙 Tháng Giêng
9
Năm Mậu Tuất
Tiết Vũ Thủy
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Tuất
Tháng Giáp Dần
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm