Ngày 25 tháng 3 năm 1933

☀ Thứ Bảy
25
🌙 Tháng Hai
30
Năm Quý Dậu
Tiết Xuân Phân
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Dần
Tháng Ất Mão
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm