Ngày 24 tháng 3 năm 1933

☀ Thứ Sáu
24
🌙 Tháng Hai
29
Năm Quý Dậu
Tiết Xuân Phân
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Sửu
Tháng Ất Mão
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm