Ngày 25 tháng 4 năm 1925

☀ Thứ Bảy
25
🌙 Tháng Tư
3
Năm Ất Sửu
Tiết Cốc Vũ
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Mão
Tháng Tân Tỵ
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm