Ngày 25 tháng 4 năm 1928

☀ Thứ Tư
25
🌙 Tháng Ba
6
Năm Mậu Thìn
Tiết Cốc Vũ
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Mùi
Tháng Bính Thìn
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm