Ngày 25 tháng 4 năm 1929

☀ Thứ Năm
25
🌙 Tháng Ba
16
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Cốc Vũ
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Tí
Tháng Mậu Thìn
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm