Ngày 25 tháng 5 năm 2020

☀ Thứ Hai
25
🌙 Tháng Tư (nhuận)
3
Năm Canh Tí
Tiết Tiểu Mãn
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Thìn
Tháng Tân Tỵ nhuận (nhuận)
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm