Ngày 26 tháng 5 năm 2020

☀ Thứ Ba
26
🌙 Tháng Tư (nhuận)
4
Năm Canh Tí
Tiết Tiểu Mãn
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Tỵ
Tháng Tân Tỵ nhuận (nhuận)
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm