Ngày 25 tháng 8 năm 1960

☀ Thứ Năm
25
🌙 Tháng Bảy
4
Năm Canh Tí
Tiết Xử Thử
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Dậu
Tháng Giáp Thân
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm