Ngày 26 tháng 8 năm 1960

☀ Thứ Sáu
26
🌙 Tháng Bảy
5
Năm Canh Tí
Tiết Xử Thử
Giờ Mậu Tí
Ngày Bính Tuất
Tháng Giáp Thân
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm