Ngày 25 tháng 8 năm 2010

☀ Thứ Tư
25
🌙 Tháng Bảy
16
Năm Canh Dần
Tiết Xử Thử
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Mùi
Tháng Giáp Thân
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm