Ngày 26 tháng 8 năm 2010

☀ Thứ Năm
26
🌙 Tháng Bảy
17
Năm Canh Dần
Tiết Xử Thử
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Thân
Tháng Giáp Thân
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm