Ngày 25 tháng 9 năm 1933

☀ Thứ Hai
25
🌙 Tháng Tám
6
Năm Quý Dậu
Tiết Thu Phân
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Ngọ
Tháng Tân Dậu
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm