Ngày 26 tháng 9 năm 1933

☀ Thứ Ba
26
🌙 Tháng Tám
7
Năm Quý Dậu
Tiết Thu Phân
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Mùi
Tháng Tân Dậu
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm