Ngày 26 tháng 1 năm 1928

☀ Thứ Năm
26
🌙 Tháng Giêng
4
Năm Mậu Thìn
Tiết Đại Hàn
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Sửu
Tháng Giáp Dần
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm