Ngày 27 tháng 1 năm 1928

☀ Thứ Sáu
27
🌙 Tháng Giêng
5
Năm Mậu Thìn
Tiết Đại Hàn
Giờ Mậu Tí
Ngày Bính Dần
Tháng Giáp Dần
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm