Ngày 26 tháng 11 năm 1929

☀ Thứ Ba
26
🌙 Tháng Mười
26
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Tiểu Tuyết
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Hợi
Tháng Ất Hợi
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm