Ngày 25 tháng 11 năm 1929

☀ Thứ Hai
25
🌙 Tháng Mười
25
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Tiểu Tuyết
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Tuất
Tháng Ất Hợi
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm