Ngày 26 tháng 11 năm 2020

☀ Thứ Năm
26
🌙 Tháng Mười
12
Năm Canh Tí
Tiết Tiểu Tuyết
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Dậu
Tháng Đinh Hợi
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm