Ngày 27 tháng 11 năm 2020

☀ Thứ Sáu
27
🌙 Tháng Mười
13
Năm Canh Tí
Tiết Tiểu Tuyết
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Tuất
Tháng Đinh Hợi
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm