Ngày 26 tháng 2 năm 1933

☀ Chủ Nhật
26
🌙 Tháng Hai
3
Năm Quý Dậu
Tiết Vũ Thủy
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Hợi
Tháng Ất Mão
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm